Brňany

Oficiální
web obce
Kraj: Severočeský
Okres: Ústí nad Labem
Tel. OÚ: +420 416 781 339

Nacházíte se:  »  Obec Brňany  »  Historie

Historie

První zmínka o vsi Brňany je z roku 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly jako o jejím majetku. Později přešla ves do majetku kláštera v Doksanech a to roku 1226. Klášterním majetkem zůstali Brňany do doby husitského revolučního hnutí. Při velkých přesunech tohoto období se ves dostala v roce 1436 do vlastnictví města Litoměřic. Teprve v roce 1551 doksanský klášter Brňany vyplatil a získal je zpět. Po zrušení kláštera roku 1782 koupil Brňany plukovník Jakub Wimmer, který se podílel na výstavbě terezínské pevnosti a nechal si postavit ve východní části obce poblíž Ohře jednopatrový zámek s mansardovou střechou a trojúhelníkovým štítem. Od roku 1948 byl zámek státním majetkem. Po roce 1989 byl navrácen posledním majitelům. V roce 2019 zámeček koupila obec a postupně ho opravuje. Zámeček je kulturní památkou.

Název obce

Stará literatura uvádí její prvotní názvy BERNAN, BERNNEN (1226), BRNYAN (1396), BRŇANY (1486) a její název je původu obecného. Historikové soudí, že název osady je odvozen ze staroslovanského přídavného jména "BRNEN" s dnešním významem "kalný" resp. "blátivý". Důvodem pro volbu zmíněného pojmenování mohl být rozhabněný terén v blízkosti osady či nepříliš čistá - tedy kalná - voda řeky Ohře, která tudy protéká. A poněvadž další Brňany se u nás už nevyskytují, nebylo nutné použít u jména osady bližší určení podle jejich polohy u řehy Ohře, jako je tomu kupř. u blízkých Bohušovic nad Ohří či Brozan nad Ohří.

Historie školy

Dne 31. srpna 1924 se konalo slavnostní otevření nové školní budovy. V deset hodin dopoledne otevřel předseda místní školní rady pan František Švagrovský novou školní budovu za účasti četné veřejnosti a představitelů okresního školství.
Školní rok 1924/1925 začal 1. září 1924. Stav žactva v tomto školním roce činil 38 chlapců a 33 dívek, celkem 71 žáků. Prvním řídícím učitelem školy byl František Hayer.
Činnost školy byla z rozhodnutí Okresního národního výboru přerušena v roce 1977. Trvalo dlouhých 16 let než mohlo dojít znovu k otevření školy v Brňanech. Školní rok 1993/1994 byl slavnostně zahájen v budově školy dne 1. září 1993 za přítomnosti delegace Okresního úřadu v Litoměřicích vedenou přednostou panem Polem a zástupců obce v čele se starostou panem Houdou.V současnosti je v přízemí budovy Mateřská škola a obecní knihovna, v patře je sídlo obecního úřadu.

 

 


Zpět


© 2018 - 2022   Obec Brňany - všechna práva vyhrazena | Grafika: Midasweb.eu | PHP: Nepri NET |